Tấm gương "Người tốt - Việc tốt" – Cô giáo Đỗ Thị Hà Anh: Học tập và làm theo lời Bác