Monday, 26/09/2022 - 13:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH ĐẠI THÀNH

HÌNH ẢNH TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI CỦA CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG TH ĐẠI THÀNH NGÀY 05.9.2022