Saturday, 24/10/2020 - 19:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH ĐẠI THÀNH

lể tổng kết năm học 2019_2020

Năm học 2019-2020, là năm học học thứ 14 tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai khôngvới 4 nội dung ” của ngành giáo dục; năm thứ 11 thực hiện phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện , học sinh tích cực và cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” ,  đặc biệt năm học 2019-2020, là năm học đựơc Bộ Giáo dục và đào tạo tiếp tục lấy chủ đề là năm họcTiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục đó là khâu đột phá để nâng cao chất lượng dạy học và đó cũng là nội dung xuyên suốt việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học của thầy trò tiểu học Đại Thành để đánh giá lại những mặt đã làm được và chưa làm được trong năm học 2019-2020.